Toekenningscriteria

//Toekenningscriteria
Toekenningscriteria 2018-10-16T09:42:41+00:00

De Voedselbank West-Friesland hanteert de algemene richtlijnen van de Stichting Voedselbanken Nederland, die tot stand zijn gekomen na overleg met alle voedselbanken in het land.

U komt in aanmerking voor een voedselpakket als het maandelijkse besteedbaar inkomen niet hoger is dan € 215,- voor een eenpersoonshuishouden. Voor iedere persoon extra komt daar € 85,- bij (zie tabel).

Normbedragen:

kinderen alleenstaande samenwonenden
0 215 300
1 300 385
2 385 470
3 470 555
4 555 640
5 640 725

 

Alle inkomsten zijn loon, uitkering, alimentatie en overig inkomen van uzelf, uw partner en uw kinderen, huurtoeslag, zorgtoeslag en belastingkorting en kindgebondenbudget. Vakantietoeslag, persoonsgebondenbudget en kinderbijslag worden niet als inkomen meegerekend. Daar staat tegenover dat kosten voor kinderen (reiskosten, studiekosten, sport) niet als vaste lasten kunnen worden afgetrokken. Onder besteedbaar inkomen wordt verstaan alle inkomsten min alle vaste lasten.

Alle vaste lasten zijn: kosten van huur/hypotheek, gas, elektriciteit, water, verzekeringen (zorg-, WA-, inboedel-, opstal- en uitvaart), gemeentelijke belastingen, rente en structurele aflossing van schulden. Voor kosten van tv, internet en telefoon wordt een bedrag van maximaal €60 opgevoerd. Niet meegeteld worden kosten voor auto of huisdieren.

HARDHEIDSCLAUSULE
Het is onmogelijk om alle situaties te vangen in regeltjes. Indien het toepassen van de hiervoor vermelde regels, in zeer bijzondere gevallen, tot ongewenste situaties leidt, kan de intaker van de voedselbank bij uitzondering, maar wel onderbouwd, afwijken van deze regels.