De Voedselbank West-Friesland hanteert de algemene richtlijnen van de Stichting Voedselbanken Nederland, die tot stand zijn gekomen na overleg met alle voedselbanken in het land. Hieronder staan de normen die per 1 januari 2024 gelden.

Je komt in aanmerking voor een voedselpakket als het maandelijkse besteedbaar inkomen niet hoger is dan € 315,- voor een eenpersoonshuishouden. Voor iedere samenwonende persoon extra komt daar een bedrag bij (zie tabel). Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen kinderen en volwassenen.

Normbedragen:

aantal personen normbedragen
1 315
2 430
3 545
4 660
5 775
6 890 

Alle inkomsten zijn loon, uitkering, alimentatie en overig inkomen van uzelf, uw partner en uw kinderen, huurtoeslag, zorgtoeslag, belastingkorting en kindgebondenbudget.

Niet worden meegerekend: Vakantietoeslag, persoonsgebondenbudget en kinderbijslag. Daar staat tegenover dat kosten voor kinderen (reiskosten, studiekosten, sport) niet als vaste lasten kunnen worden afgetrokken.

Onder besteedbaar inkomen wordt verstaan alle inkomsten min alle vaste lasten.
Vaste lasten zijn: kosten van huur/hypotheek, gas, elektriciteit, water, gemeentelijke belastingen, structurele aflossing van schulden, een aantal verzekeringen (zorg-, WA-, inboedel-. opstal en uitvaartverzekering) en een vast bedrag voor persoonlijke zaken zoals telefoon/tv/internet, eigen risico zorgverzekering, en persoonlijke verzorging) van €175 (aanvrager), €100 (partner aanvrager) en €60 voor een minderjarig kind. Niet meegeteld worden kosten voor auto (tenzij aantoonbaar nodig voor werk of ziekte) of huisdieren.

HARDHEIDSCLAUSULE
Het is onmogelijk om alle situaties te vangen in regeltjes. Indien het toepassen van de hiervoor vermelde regels, in zeer bijzondere gevallen, tot ongewenste situaties leidt, kan de intaker van de voedselbank (bij uitzondering, maar wel onderbouwd) afwijken van deze regels.