De Voedselbank West-Friesland hanteert de algemene richtlijnen van de Stichting Voedselbanken Nederland, die tot stand zijn gekomen na overleg met alle voedselbanken in het land. Hieronder staan de normen voor 2022.

U komt in aanmerking voor een voedselpakket als het maandelijkse besteedbaar inkomen niet hoger is dan € 250,- voor een eenpersoonshuishouden. Voor iedere samenwonende persoon extra komt daar € 100,- bij (zie tabel). Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen kinderen (tot 18 jaar) en volwassenen.

Normbedragen:

aantal personen normbedragen
1 250
2 350
3 450
4 550
5 650
6 750 

De Voedselbank houdt bij het berekenen van de norm rekening met maximaal 4 kinderen. Als er meer kinderen zijn leidt dit niet tot verhoging van het normbedrag. Het in de tabel genoemde maximale bedrag van € 750,– geldt dus voor 2 samenwonende volwassenen en 4 kinderen.

Alle inkomsten zijn loon, uitkering, alimentatie en overig inkomen van uzelf, uw partner en uw kinderen, huurtoeslag, zorgtoeslag en belastingkorting en kindgebondenbudget.

Niet worden meegerekend: Vakantietoeslag, persoonsgebondenbudget en kinderbijslag. Daar staat tegenover dat kosten voor kinderen (reiskosten, studiekosten, sport) niet als vaste lasten kunnen worden afgetrokken.

Onder besteedbaar inkomen wordt verstaan alle inkomsten min alle vaste lasten.
Alle vaste lasten zijn: kosten van huur/hypotheek, gas, elektriciteit, water, telefoon/tv/internet, verzekeringen (zorg-, WA-, inboedel-, opstal- en uitvaart), gemeentelijke belastingen, rente en structurele aflossing van schulden. Niet meegeteld worden kosten voor auto of huisdieren.

HARDHEIDSCLAUSULE
Het is onmogelijk om alle situaties te vangen in regeltjes. Indien het toepassen van de hiervoor vermelde regels, in zeer bijzondere gevallen, tot ongewenste situaties leidt, kan de intaker van de voedselbank bij uitzondering, maar wel onderbouwd, afwijken van deze regels.