De Voedselbank West-Friesland heeft een koelwagen ter beschikking en in ons pand in Hoorn een grote koelcel en een aantal vrieskisten voor de opslag van bederfelijke waar.

Voor de Voedselbank is de houdbaarheidsdatum van het voedsel een belangrijk meetinstrument voor de kwaliteit. Er zijn twee begrippen voor de houdbaarheid van levensmiddelen: TGT (Te Gebruiken Tot) en THT (Tenminste Houdbaar Tot). De TGT wordt gehanteerd bij producten die snel kunnen bederven zoals zuivel, vlees, gebak, groenten en fruit. Het spreekt voor zich dat bij dit soort producten goed opgelet dient te worden.

Bij de THT-producten (lang houdbaar) kan de smaak en/of het uiterlijk (bijvoorbeeld de kleur) langzaam iets teruglopen. De fabrikant garandeert de volledige kwaliteit van het betreffende product tot de genoemde datum. Maar ook daarna kunnen zulke producten nog tot maanden, soms zelfs jaren over de datum, prima gegeten worden.

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft een richtlijn voor THT producten opgesteld speciaal voor charitatieve instellingen zoals de Voedselbank. Hieronder vind je een uittreksel van die richtlijn die is opgesteld door de VWA in overleg met het Ministerie van Volksgezondheid.

Richtlijn voor de eetbaarheid van producten na de houdbaarheidsdatum [THT]

product                                   hoe lang nog probleemloos te consumeren
* rijst, thee, pasta’s                zeer lang houdbaar (jaren)
* frisdranken                          zeer lang houdbaar (jaren)
* koekjes, chips                      maanden
* groenten/fruit in blik         zeer lang houdbaar (jaren)
* jams en zoetwaren              zeer lang houdbaar (jaren)
* soepen/conserven               zeer lang houdbaar (jaren)
* afbakbrood                           enkele weken
* koffie en thee                        jaar of langer
* fritessaus, ketchup e.d.      enkele maanden of langer

(voor alles geldt: mits de verpakking onaangebroken is)

Zie een volledig overzicht over de houdbaarheidsdatum (THT en TGT)