Vrijwilligers

De Voedselbank is een 100% vrijwilligersorganisatie. Een enkele keer vertrekken er vrijwilligers en daarom heeft de Voedselbank zo nu en dan nieuwe vrijwilligers en/of stagiaires  nodig. Een omschrijving van de diverse taken treft u hieronder aan. Interesse? Vul ons aanmeldingsformulier in.

Administratie:
De medewerkers van de administratie hebben telefonisch en schriftelijk contact met klanten en leveranciers en houden ons eigen computerbestand up to date.

Chauffeurs:
Halen producten op bij de leveranciers die de levensmiddelen ter beschikking stellen en leveren de voedselpakketten af op bij de uitgiftepunten.

Coördinatoren:
Vertegenwoordigen het bestuur, sturen op de hun toegedeelde taakgebieden de vrijwilligers aan en structureren de werkzaamheden binnen dat taakgebied.

Huishouding en onderhoud gebouw:
Verrichten schoonmaakwerkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden in het gebouw op vaste tijdstippen of op momenten dat zich werkzaamheden voordoen.

Inpakkers:
Verrichten alle werkzaamheden aangaande opslag, sortering en uitlevering van de levensmiddelen in de hal, ook het wekelijks inpakken en uitdelen van de voedselpakketten behoort tot hun takenpakket.

Intakers:
De intakers doen regelmatig een inkomenscheck om te beoordelen of iemand in aanmerking komt of blijft komen voor noodhulp aan de hand van de landelijk geldende normen.

Onderhoud en technische dienst:
Verrichten technische en onderhoudswerkzaamheden in het gebouw op vaste tijdstippen of op momenten dat zich werkzaamheden voordoen.

Online en social media:
Ondersteunen bij en verbeteren van de online activiteiten van de Voedselbank via diverse online kanalen (Facebook, Instagram, WordPress, etc.).

Supermarktacties:
Ondersteunen bij de regelmatige supermarktacties.

Overig:
De Voedselbank heeft ook mensen nodig die op ad hoc basis opgeroepen kunnen worden op momenten dat er eenmalig iets moet worden ondernomen.

Gebruik het aanmeldingsformulier om u als vrijwilliger aan te melden.

Met iedere vrijwilliger wordt een overeenkomst afgesloten, tevens is er een collectieve ongevallenverzekering afgesloten.