Vrijwilligers

Bestaande vacatures:
We hebben op dit moment geen openstaande vacatures.

De Voedselbank is een 100% vrijwilligersorganisatie. Zo nu en dan vertrekt er een vrijwilliger en hebben we nieuwe mensen  nodig.  Interesse op bestaande vacatures? Vul gerust ons aanmeldingsformulier in.

Verder zijn er op dit moment geen vacatures.

Een omschrijving van de diverse taken bij onze voedselbank tref je hieronder aan.

Administratie:
De medewerkers van de administratie hebben telefonisch en schriftelijk contact met klanten en leveranciers en houden ons computerbestand up to date.

Chauffeurs:
Halen producten op bij de leveranciers die de levensmiddelen ter beschikking stellen en leveren de voedselpakketten af bij de uitgiftepunten.

Coördinatoren:
Vertegenwoordigen het bestuur, sturen op de hun toegedeelde taakgebieden de vrijwilligers aan en structureren de werkzaamheden binnen dat taakgebied.

Huishouding en onderhoud gebouw:
Verrichten schoonmaakwerkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden in het gebouw op vaste tijdstippen of op momenten dat zich werkzaamheden voordoen.

Inpakkers:
Verrichten alle werkzaamheden aangaande opslag, sortering en uitlevering van de levensmiddelen in de hal, ook het wekelijks inpakken en uitdelen van de voedselpakketten behoort tot hun takenpakket.

Intakers:
De intakers doen regelmatig een inkomenscheck om te beoordelen of iemand in aanmerking komt of blijft komen voor noodhulp aan de hand van de landelijk geldende normen.

Onderhoud en technische dienst:
Verrichten technische en onderhoudswerkzaamheden in het gebouw op vaste tijdstippen of op momenten dat zich werkzaamheden voordoen.

Online en social media:
Ondersteunen bij en verbeteren van de online activiteiten van de Voedselbank via diverse online kanalen (Facebook, Instagram, WordPress, etc.).

Supermarktacties:
Ondersteunen bij de regelmatige supermarktacties.

Overig:
De Voedselbank heeft ook mensen nodig die op ad hoc basis opgeroepen kunnen worden op momenten dat er eenmalig iets moet worden ondernomen.

Gebruik het aanmeldingsformulier om je als vrijwilliger aan te melden.

Met iedere vrijwilliger wordt een vrijwilligersovereenkomst afgesloten. Tevens is er een collectieve ongevallenverzekering afgesloten.