Maatschappelijke stage wordt steeds meer een begrip in Nederland en is vanaf september  2012 een verplichting voor alle middelbare scholen.  Het doel van deze maatschappelijke stage is om jongeren kennis te laten maken met de samenleving. Door vrijwilligersactiviteiten maken de leerlingen kennis met het dragen van verantwoordelijkheid voor maatschappelijke belangen, tevens helpt de stage hen om zich voor te bereiden op volwaardige deelname aan de samenleving en inhoud te geven aan het begrip burgerschap. De Voedselbank West-Friesland ziet ook het belang hiervan in en stelt daarom stageplaatsen beschikbaar, die wisselend bemand worden door 2 leerlingen.

De Voedselbank West -Friesland is door de organisatie Calibris erkend als stagebedrijf.

Contactpersoon voor stagiaires is de heer Han Neef, bereikbaar via 0229-504821 of dit formulier.