In mei 2006 is het eerste initiatief genomen om in West-Friesland een Voedselbank op te richten. Op 18 september 2006 zijn de deuren aan de Verlengde Lageweg 9 in Hoorn geopend en werden de eerste incidentele voedselpakketten verstrekt.

In het begin ging het om een klein aantal klanten (24 huishoudens). In de loop van de tijd fluctueert het aantal enorm, tussen de 80 en ruim 200 huishoudens per maand. Het is afhankelijk van bijvoorbeeld veranderend overheid- en gemeentebeleid inzake belastingen en toeslagen, onverwachte (energie)kosten, etc. De Voedselbank West-Friesland probeert altijd in te spelen op deze veranderingen.