In mei 2006 is het eerste initiatief genomen om in West-Friesland een Voedselbank op te richten. Op 18 september 2006 zijn de deuren aan de Verlengde Lageweg 9 in Hoorn geopend en werden de eerste incidentele voedselpakketten verstrekt.

In het begin ging het om een klein aantal klanten (24 huishoudens). Daarna heeft een behoorlijke groei plaatsgevonden tot ruim 200 klanten in 2012. Het is wel zo dat in de loop der tijd, onder andere vanwege alle economische ontwikkelingen, het aantal klanten fluctueert. Medio augustus 2022 bedraagt het aantal klanten 135. Klanten zijn huishoudens, hetgeen betekent dat er gemiddeld zo’n 540 mensen wekelijks gebruik maken van de Voedselbank West-Friesland.