De Voedselbank West-Friesland is een particuliere stichting, niet gesubsidieerd en daardoor onafhankelijk van overheden en andere organisaties. Onze gelden komen uitsluitend van donaties en giften. Bij de Voedselbank West-Friesland zijn alleen vrijwilligers werkzaam. Er zijn geen betaalde krachten.

Landelijken -ook bij Voedselbank West-Friesland- geldt dat een Voedselbank een liefdadigheidsinstelling is die kosteloos levensmiddelen verstrekt aan hen die [tijdelijk] financieel niet of nauwelijks in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien. Daarnaast wordt verspilling van voedsel tegengegaan, voedsel wat anders  vernietigd zou worden.

Er bestaat geen landelijke Voedselbank met een centrale vestiging en hoofdkantoor, de landelijke organisatie is uitsluitend een coördinatie- en overlegplatform voor alle aangesloten voedselbanken. Bij Voedselbanken Nederland zijn acht Regionale Voedselbanken aangesloten. De eerste Voedselbank in Nederland werd opgericht in 2002.

Bij de Voedselbank West-Friesland hebben vanaf de start in 2006 meer dan 800 huishoudens, dat zijn meer dan 2300 personen, gedurende korte of langere tijd gebruik gemaakt van het wekelijkse voedselpakket.

Integriteitscode
Wij vinden integer werken heel belangrijk. Kijk hier voor de landelijke Integriteitscode die door onze organisatie wordt onderschreven en die wij ook binnen onze organisatie actief uitdragen.