De Voedselbank West-Friesland is een particuliere stichting, niet gesubsidieerd en daardoor onafhankelijk van overheden en  andere organisaties. Onze gelden komen uitsluitend van donaties en giften. Bij de Voedselbank West-Friesland zijn louter en alleen vrijwilligers werkzaam. Er zijn geen betaalde krachten.

De activiteiten worden volledig uitgeoefend door vrijwilligers uit de Westfriese samenleving onder verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur en onder begeleiding van de coördinatoren.

Landelijk geldt dat een voedselbank  een liefdadigheidsinstelling is die kosteloos levensmiddelen verstrekt aan hen die [tijdelijk] financieel niet of nauwelijks in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien. Daarnaast wordt verspilling van voedsel tegengegaan, voedsel wat anders  vernietigd zou worden. Een voedselbank wordt gerund door louter en alleen vrijwilligers.

Evenals de Voedselbank West-Friesland zijn alle voedselbanken in Nederland zelfstandige autonome stichtingen.  Er is geen Landelijke Voedselbank met een centrale vestiging en hoofdkantoor, de landelijke organisatie is uitsluitend een coördinatie- en overlegplatform voor alle aangesloten voedselbanken en voert dus geen operationele activiteiten uit. Voedselbanken Nederland is de landelijke koepelorganisatie waarbij acht Regionale Voedselbanken zijn aangesloten.Voedselbanken zijn in de jaren ’70 ontstaan in de V.S. en vandaar vond het idee zijn weg naar Europa. In Nederland werd de eerste Voedselbank opgericht in 2002.

In 2012, 10 jaar later, groeit De Voedselbank explosief, er worden nu meer dan  35.000 wekelijkse voedselpakketten vanuit 165 vestigingen uitgedeeld en er zijn ongeveer 75.000 Nederlanders afhankelijk van de voedselbank. Wat begon als lokaal initiatief is uitgegroeid tot een nationaal instituut met zo’n 6.200 onbetaalde vrijwilligers

Bij de Voedselbank West-Friesland hebben vanaf de start in 2006 meer dan 800 huishoudens, dat zijn meer dan 2300 personen, gedurende korte of langere tijd gebruik gemaakt van het wekelijkse voedselpakket.

Integriteitscode
Wij vinden integer werken heel belangrijk. Dat geldt zeker voor het werken met onze klanten die kwetsbaar zijn door de positie waarin ze terecht zijn gekomen. Als gezamenlijke voedselbanken in Nederland hebben wij daarom een aantal regels opgesteld over hoe wij de integriteit van ons werk kunnen bevorderen en bewaken. Speciale aandacht hebben wij daarbij voor ongewenst gedrag van medewerkers. Kijk hier voor de landelijke Integriteitscode die door onze organisatie van harte wordt onderschreven en die wij ook binnen onze organisatie actief uitdragen.

Vertrouwenspersoon

Bij het werken voor de voedselbank kan de vrijwilliger te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie en geweld op de werkvloer. Degelijke problemen kunnen natuurlijk met een coördinator of bestuurslid worden besproken. Maar soms bestaat de behoefte om met iemand anders, meer anoniem, vertrouwelijk te praten. Daarvoor zijn er vertrouwenspersonen waarvan iedere vrijwilliger van onze organisatie gebruik kan maken. Neem dan contact op met één van de landelijke vertrouwenspersonen voor de voedselbanken. Ze zijn  samen met de Integriteitscode  hier te vinden. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en adviseert. De vertrouwenspersoon vertelt niemand dat er contact is gezocht tenzij de vrijwilliger daarmee heeft ingestemd.
Samen met de vrijwilliger bekijkt de vertrouwenspersoon wat er nodig is, zodat het werk als vrijwilliger weer veilig en met plezier gedaan kan worden. De vrijwilliger zelf de regie over het proces; de vertrouwenspersoon staat de vrijwilliger daarin bij. De vertrouwenspersoon is er ook voor andere misstanden, zoals (vermoedens van) diefstal, fraude en oneerlijk verdelen van voedsel.