Hieronder tref je de websites op alfabetische volgorde van andere (regionale) hulpverleningsorganisaties:

Brijder
Professionele hulp, advies en informatie bij problemen met alcohol, drugs, gokken en verslaving onder jeugd en volwassenen. Je kunt je online aanmelden www.brijder.nl

Emmaus West-Friesland
Emmaus heeft een low budget kringloopwinkel in Zwaag en streeft op termijn naar een woonwerkgemeenschap die onderdak kan bieden aan wie dat om welke reden dan ook nodig heeft, met name dak- en thuislozen. www.emmaus-wf.nl

Helpende Handen
Zet zich er voor in dat serieus wordt omgegaan met de knelpunten die mensen met een beperking ervaren in de maatschappij. www.helpendehanden.nl

Humanitas
Is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Ze vinden steun in een van onze meer dan 600 projecten, variërend van maatjescontacten bij inburgering tot het doorbreken van eenzaamheid. Van opvoedingsondersteuning tot rouwverwerking. www.humanitas.nl

Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken
De stichting stelt zich ten doel mensen in (crisis)situaties te begeleiden en te steunen. Hulp wordt aan alle groepen van de bevolking verleend. Directe hulp bij crisissituaties. www.hulpverleningwestfriesekerken.nl

Stichting Interkerk
Kringloopwinkel, Het Keerpunt de Keern 197-199, Zwaag www.interkerk.info

Stichting Heppie
Ideële organisatie die vakantie en opvangweekenden organiseert voor kinderen van 6 tot 15 jaar van gezinnen met financiële problemen.www.heppievakanties.nl

Kinderkledingbank Hoorn
Is bedoeld voor ouders/verzorgers die weinig of geen financiële middelen hebben om kleding voor de kinderen te kopen. Hier kun je maandelijks een aantal kledingstukken komen uitzoeken voor de kinderen. Voor meer info bel 0622679969 of mail naar hoornkinderkleding@hotmail.com

Stichting Leergeld Westfriesland
Doneert financiële bijdragen voor schoolgaande kinderen. In principe komt een kind (een gezin) in aanmerking voor een bijdrage van Leergeld als het inkomen als één-ouder gezin  maximaal € 1354,- per maand, of het inkomen als twee-ouder gezin maximaal € 1504,- per maand. Dat is 120% van het bijstandsniveau, de toetsingsnorm.www.leergeldwestfriesland.nl

Leger des Heils
Mensen in nood kunnen 7 dagen per week bellen, tevens zijn er tweedehands kledingswinkels, maaltijdvoorzieningen, inloophuizen.www.legerdesheils.nl

Maatschappelijk Werk Hoorn/Enkhuizen
Doel is het herstel van het gewone leven thuis, op school en op het werk. Deze hulpverlening is gratis. Voor meer info 0229-282020 of info@amw-hoorn.nl

Stichting Netwerk Hoorn
Ontplooit activiteiten voor jong en oud, gericht op ontmoeting en ontwikkeling, met extra aandacht voor degenen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.www.netwerkhoorn.nl

Noppes kringloopwinkel
Hergebruik winkel in tweedehandsartikelen www.noppeskringloopwinkel.nl

Omring
Zorg en diensten bij wonen, revalidatie, dagbesteding, thuiszorg, hulp in de huishouding, kraamzorg etc. www.omring.nl

PLANgroep
PLANgroep hoorn regelt budgetbegeleiding en schuldhulpverlening, bemiddelt en adviseert bij financiële problemen. www.plangroep.nl

Regelhulp
Hier vindt je informatie over regelingen, voorzieningen en andere oplossingen van zorg, hulp of financiële steun voor gehandicapten, chronisch zieken en ouderen. www.regelhulp.nl

Sociaal Raadslieden beantwoorden vragen over sociale voorzieningen, wetten en regelingen. Zij geven informatie over juridische onderwerpen zoals uitkeringen, huursubsidie, consumentenproblemen, kinderbijslag, studiefinanciering, belastingen en echtscheiding. U kunt daarvoor terecht bij www.meewering.nl/

Rode Kruis
Vele afdelingen van het Rode Kruis organiseren tal van sociale activiteiten. Van computerles tot mantelzorgondersteuning en van huisbezoeken tot dagjes op stap. www.rodekruis.nl

MEE en De Wering
Zorgt voor uw welzijn, al onze werkzaamheden zijn erop gericht het leven van mensen te verbeteren en te versterken. In West-Friesland  bieden zij maatschappelijk werk, sociale raadslieden, ouderenwerk, jeugd en jongeren, vervoer. www.meewering.nl

Stichting SUNH
Stichting Uitkeringsgerechtigden Noord Holland heeft als doelstelling het geven van kennis en informatie over wet en regelgeving en de uitvoering van de sociale zekerheid.www.sunh.nl

Stichting Time-Out
Heeft als doel het bieden van langdurige hulpverlening en/of tijdelijke opvang aan mensen die vanwege psychiatrische en/of psychosociale problematiek niet geheel zelfstandig kunnen functioneren. Werkgebied is Stede Broec en omstreken. www.stichtingtimeout.nl

WonenPlus Westfriesland
Biedt praktische diensten laagdrempelig en herkenbaar aan voor ouderen, gehandicapten, chronisch zieken en hun mantelzorgers. www.wonenplus-westfriesland.nl

Zorgverzekeringslijn
Op deze site informeert Stichting De Ombudsman je over de zorgverzekering. wat te doen bij betalingsproblemen, premieachterstand, dakloos, onverzekerd, etc www.zorgverzekeringslijn.nl