De hoofddoelstellingen van de Voedselbank West-Friesland zijn:

  • het bieden van tijdelijke voedselhulp aan mensen die in armoede leven
  • het tegengaan van verspilling van kwalitatief goed voedsel

De Voedselbank wil een bijdrage leveren aan de vermindering van (verborgen) armoede. Het wekelijkse voedselpakket dat klanten krijgen kan gezien worden als acute noodhulp, voor diegenen die (tijdelijk) niet in staat zijn zich te voorzien van een dagelijkse maaltijd.

Een flink aantal bedrijven levert voedsel aan de Voedselbank. Het zijn altijd kwalitatief goede producten die om verschillende redenen niet meer in aanmerking komen voor de verkoop. Teveel ingekocht, annulering van een order, afgekeurde verpakking, of een lichte beschadiging is een aantal van deze redenen. Normaal zouden deze goederen worden vernietigd en nu kunnen mensen die het (even) niet zo breed hebben daarvan gebruik maken.

De Voedselbank West-Friesland doet meer dan voedsel alleen

Daarnaast doet de Voedselbank West-Friesland meer dan het verstrekken van een voedselpakket. Klanten worden zo nodig doorverwezen naar andere instanties en er wordt extra aandacht besteed aan de kinderen van klanten. Zo krijgen kinderen tot 12 jaar als ze jarig zijn een verjaardagspakket via de Stichting Jarige Job, met kadootjes en lekkers om uit te delen op school. De Stichting Taart voor Kids zorgt voor een prachtige verjaardagstaart. En uiteraard wordt ook altijd iets extra’s gedaan met Kerst.

Dit alles neemt niet weg dat wij van mening zijn dat ons werk eigenlijk overbodig zou moeten zijn en dat een instelling als de Voedselbank niet nodig zou moeten zijn. De realiteit is helaas dat dit niet het geval is.