De hoofddoelstellingen van de Voedselbank West-Friesland zijn:

  • het bieden van tijdelijke voedselhulp aan mensen die in armoede leven
  • het tegengaan van verspilling van kwalitatief goed voedsel

 

De Voedselbank wil een bijdrage leveren aan de vermindering van (verborgen) armoede. Voedsel is een basisrecht, er zijn mensen die om diverse redenen [tijdelijk] niet in staat zijn zich te voorzien in een dagelijkse eenvoudige maaltijd. Het wekelijkse voedselpakket wat klanten krijgen kan gezien worden als acute noodhulp .

 

Een flink aantal bedrijven levert voedsel aan de Voedselbank. Het zijn altijd kwalitatief goede producten die om verschillende redenen niet meer in aanmerking komen voor de verkoop. Teveel ingekocht, annulering van een order, afgekeurde verpakking, of een lichte beschadiging zijn een aantal van deze redenen. Normaal zouden deze goederen worden vernietigd en nu kunnen mensen die het [even] niet zo breed hebben daarvan gebruik maken.

De Voedselbank West-Friesland doet meer dan voedsel alleen!

Daarnaast doet de Voedselbank West-Friesland meer dan het verstrekken van een voedselpakket. Klanten worden zo nodig doorverwezen naar andere instanties en er wordt extra aandacht besteed aan de kinderen van klanten. Zo krijgen kinderen tot 12 jaar als ze jarig zijn een verjaardag pakket met spulletjes om uit te delen op school en cadeautjes. Uiteraard wordt ook iets extra’s gedaan met Kerst en organiseert de Voedselbank ieder jaar een uitstapje voor de kinderen.

 

De werkzaamheden van de Voedselbank zijn gericht op huishoudens die onvoldoende te besteden hebben om in hun dagelijkse onderhoud te voorzien. Dit neemt niet weg dat wij van mening zijn dat ons werk eigenlijk overbodig zou moeten zijn omdat er geen mensen meer zijn die een instelling als de Voedselbank nodig hebben. De realiteit is helaas dat dit nog lang niet het geval is.