De Stichting Vrienden van de Voedselbank West-Friesland is opgericht om de voedselbank financieel draaiende te houden. Tot dusver vergt dit ieder jaar opnieuw een exploitatiebudget van ongeveer € 45.000,- .

De Stichting Vrienden verzorgt veel voorlichtings- en PR-activiteiten voor de voedselbank en vraagt bedrijven en particulieren zich als vrienden/donateurs aan te melden, zodat het voortbestaan van de Voedselbank West-Friesland ook op langere termijn niet in gevaar komt.

Wie vriend(-in) van de voedselbank wordt door jaarlijks of maandelijks een vast bedrag over te maken, ontvangt regelmatig informatie over de gang van zaken bij de voedselbank. Vul daartoe een SEPA-machtiging via onze online donatie tool in.

De bestuursleden en medewerkers van de vriendenstichting zijn graag bereid om een presentatie te verzorgen voor scholen, kerken, clubs en verenigingen om op die manier bekendheid te geven aan het werk van de voedselbank en daarvoor de broodnodige steun te vragen. Afspraken daarvoor kunnen worden gemaakt via de secretaris.

Vind meer informatie in onze Voedselbank West-Friesland folder of op de pagina met onze ANBI gegevens.

Contact

Tel. 0229-572399
E-mail: vrienden@voedselbankwf.nl

IBAN nummer: NL12 ABNA 0543 4865 91
Inschrijfnr. KvK Hoorn: 37136524

Bestuur

Frank van Leerdam, voorzitter
Jan van Holten, secretaris
I. van der Lee te Zuidoostbeemster, penningmeester