Om te beoordelen of je voldoet aan de normen, vragen we je bewijsstukken op te sturen (per mail) of te overleggen van je vaste inkomen en vaste kosten. Dit geldt voor alle aanvragen, inclusief personen die een bewindvoerder hebben. Concreet gaat het om:

  • ID-bewijs
  • afschriften van alle bankrekeningen over de laatste 3 maanden
  • indien van toepassing bewijzen van schulden en een schuldenoverzicht
  • eventueel schuldsaneringpapieren, budgetplan, e.d.

De intake en herbeoordelinggesprekken vinden plaats in Hoorn op werkdagen tussen 9 en 12 uur.

Bij een positieve beslissing ontvang je van ons een klantenkaart die je iedere week bij het  ophalen van uw voedselpakket moet kunnen tonen. Een voedselpakket wordt in principe verstrekt voor 3 maanden; het is bedoeld als tijdelijk steuntje in de rug. 

Privacy
Wij willen alleen de papieren inzien en houden geen spullen achter.  Er wordt met zorg gewaakt over je gegevens. Ze dienen uitsluitend om vast te stellen of je hulp nodig hebt. Wij zullen te allen tijde jouw privacy waarborgen; zo verplichten wij alle medewerkers van de Voedselbank tot geheimhouding en worden vertrouwelijke gegevens nooit aan derden verstrekt.

Afspraken
De hulp die wij geven is niet vrijblijvend. Wij gaan ervan uit dat je je zich actief inspant om uit deze situatie te geraken. Mocht bij de herbeoordelingsgesprekken geen enkele vooruitgang zijn geboekt of blijken dat er geen enkele inspanning is geleverd om de situatie te verbeteren, dan zullen wij het voedselpakket stoppen.
Het pakket stopt ook als jouw netto besteedbaar inkomen boven de norm is gestegen of wanneer de maximale termijn (in uitzonderlijke gevallen) van 3 jaar is verstreken.