Procedure

Om te beoordelen of u voldoet aan de normen, dient u bewijsstukken te overleggen van uw vaste inkomen en vaste kosten. Dit geldt voor alle aanvragen, inclusief personen die een bewindvoerder hebben. Concreet gaat het om:

  • ID-bewijs
  • afschriften van alle bankrekeningen over de laatste 3 maanden
  • indien van toepassing bewijzen van schulden en een schuldenoverzicht
  • eventueel schuldsaneringpapieren, budgetplan, e.d.

De intake en herbeoordelinggesprekken zullen plaatsvinden in Hoorn op werkdagen tussen 9 en 12 uur.

Bij een positieve beslissing ontvangt u van ons een klantenkaart die u iedere week bij het  ophalen van uw voedselpakket dient te overleggen.

Privacy
Wij willen alleen uw papieren inzien en houden geen spullen van u achter.  Er wordt met zorg gewaakt over uw gegevens. Ze dienen uitsluitend om vast te stellen of u hulp nodig hebt. Wij zullen te allen tijde uw privacy waarborgen, zo verplichten wij alle medewerkers van de Voedselbank tot geheimhouding en worden vertrouwelijke gegevens nooit aan derden verstrekt.

Afspraken
De hulp die wij geven is niet vrijblijvend. Wij gaan ervan uit dat u zich actief inspant om uit de onstane situatie te geraken. Mocht bij de herbeoordelingsgesprekken geen enkele vooruitgang zijn geboekt of blijken dat er geen enkele inspanning is geleverd om de situatie te verbeteren, dan zullen wij de pakketverstrekking stoppen.
De pakketverstrekking eindigt verder als uw netto besteedbaar inkomen boven de norm is gestegen of wanneer de maximale termijn (in uitzonderlijke gevallen) van 3 jaar is verstreken.