Om te beoordelen of u voldoet aan de normen dient u bewijsstukken te overleggen van uw vaste inkomen en vaste kosten. Concreet gaat het om:

  • ID-bewijs
  • afschriften van alle bankrekeningen over de laatste 3 maanden
  • indien van toepassing bewijzen van schulden en een schuldenoverzicht
  • eventueel schuldsaneringpapieren, budgetplan e.d.

De intake en herbeoordelinggesprekken zullen plaatsvinden in Hoorn op werkdagen ‘s ochtends.

Bij een positieve beslissing ontvangt u van ons een klantenkaart die u iedere week bij het  ophalen van uw voedselpakket dient te overleggen.

Privacy
Wij willen alleen uw papieren inzien en houden geen spullen van u achter.  Er wordt met zorg gewaakt over uw gegevens. Ze dienen uitsluitend om vast te stellen of u hulp nodig hebt.  Uw gegevens worden niet aan anderen ter beschikking gesteld of ter inzage gegeven. Iedereen bij de Voedselbank houdt zich hieraan. Wij zullen ten allen tijde uw privacy waarborgen, zo verplichten wij alle medewerkers van de Voedselbank tot geheimhouding en worden vertrouwelijke gegevens nooit aan derden verstrekt.

Afspraken
De hulp die wij geven is niet vrijblijvend. Als u bijvoorbeeld schulden heeft, gaan wij ervan uit dat u zich actief inspant om aan de sanering van uw schulden te werken. Mocht bij de herbeoordelingsgesprekken geen enkele vooruitgang zijn geboekt of blijken dat er geen enkele inspanning is geleverd om de situatie te verbeteren dan is het mogelijk dat wij de pakketverstrekking zullen stoppen. De pakketverstrekking eindigt verder als uw netto besteedbaar inkomen boven de norm is gestegen.
Daarnaast eindigt als regel de pakketverstrekking na een periode van 3 jaar.