Toekenningscriteria

//Toekenningscriteria
Toekenningscriteria 2017-12-28T11:07:58+00:00

De Voedselbank West-Friesland hanteert als uitgangspunt de algemene richtlijnen van de Stichting Voedselbanken Nederland, die tot stand zijn gekomen na overleg met alle voedselbanken in het land. Vanaf 1 januari 2018 wijken de normbedragen iets af.

U komt in aanmerking voor een voedselpakket als het maandelijkse besteedbaar inkomen niet hoger is dan € 200,- voor een eenpersoonshuishouden. Voor iedere persoon extra komt daar € 80,- bij (zie tabel).

Normbedragen:

kinderen alleenstaande samenwonenden
0 200 280
1 280 360
2 360 440
3 440 520
4 520 600
5 600 680

 

Alle inkomsten zijn loon, uitkering, alimentatie en overig inkomen van uzelf, uw partner en uw kinderen, huurtoeslag, zorgtoeslag en belastingkorting en kindgebondenbudget. Vakantietoeslag, persoonsgebondenbudget en kinderbijslag worden niet als inkomen meegerekend. Daar staat tegenover dat kosten voor kinderen (reiskosten, studiekosten, sport) niet als vaste lasten kunnen worden afgetrokken. Onder besteedbaar inkomen wordt verstaan alle inkomsten min alle vaste lasten.

Alle vaste lasten zijn: kosten van huur/hypotheek, gas, elektriciteit, water, verzekeringen (zorg-, WA-, inboedel-, opstal- en uitvaart), gemeentelijke belastingen, rente en structurele aflossing van schulden. Voor kosten van tv, internet en telefoon wordt een bedrag van maximaal €60 opgevoerd. Niet meegeteld worden kosten voor auto of huisdieren.

HARDHEIDSCLAUSULE
Het is onmogelijk om alle situaties te vangen in regeltjes. Indien het toepassen van de hiervoor vermelde regels, in zeer bijzondere gevallen, tot ongewenste situaties leidt, kan de intaker van de voedselbank bij uitzondering, maar wel onderbouwd, afwijken van deze regels.