Drie keer per jaar verschijnt het contactblad van de Voedselbank West-Friesland, ‘Voedselpraat’. Deze periodiek wordt per e-mail (in pdf-formaat) toegezonden aan alle vrijwilligers, donateurs en andere relaties van onze voedselbank om hen te informeren over ontwikkelingen die gaande zijn en – algemener – om hen betrokken te houden bij het werk. De redactie wordt gevormd door Hugo Pijl, Peter de Vries en Pierre Derix (eindred.).

Zie hier de meest recente nummers van Voedselpraat (verschijnt 3x per jaar):

Ontvangt u Voedselpraat nog niet en wilt u dat wel? Vul dan uw e-mailadres in bij ‘Aanmelden voor onze nieuwsbrief’. Voedselpraat wordt alleen digitaal verspreid.