Zaterdag 3 september vierde de voedselbank het 10 jarig bestaan. Dit jubileum werd omlijst met diverse toespraken uit de regio West Friesland.
Geheel onverwachts kreeg Han Neef de erepenning van de stad Hoorn uitgereikt door de locoburgemeester Judith de Jong. Han is penning gegund omdat hij zich als coördinator/vrijwilliger volgens de gemeente Hoorn buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor de stichting Voedselbank West-Friesland.
Daarna werd onder het genot van een hapje en een drankje deze dag feestelijk omlijst.

vds-bank