5 februari 2017

Een jaar geleden behaalden we het ‘groen-certificaat’ qua voedselveiligheid Daar hoort ook een jaarlijkse controle bij waarbij wordt gekeken of we nog aan alle normen voldoen. Op 3 februari werden we, vlak voor het begin van de uitgifte van de voedselpakketten aan onze klanten, onverwacht geconfronteerd met de komst van een 2-tal controleurs. De uitslag was zeer positief. Vorig jaar scoorden we gemiddeld nog een 7,1 maar nu behaalden we een bijzonder mooie score van 8,6. Onze leveranciers en onze klanten mogen er dus vanuit gaan dat we goed en zorgvuldig met het voedsel omgaan.