2 augustus 2013

Het Algemeen Maatschappelijk Werk Hoorn-Enkhuizen-Koggenland heeft in samenwerking met de Voedselbank West-Friesland in Hoorn een proef uitgevoerd van een “uitloopspreekuur”. Om de hulpverlening laagdrempeliger te maken is de maatschappelijk werker iedere vrijdag bij het uitdelen van de voedselpakketten aanwezig. Hierdoor is zij direct aanspreekbaar en zichtbaar voor cliënten en wordt er continuïteit geboden.

Het zijn korte lijnen en de cliënt kan direct het gesprek aangaan over zijn of haar probleem. Omdat de hulpvraag door de intakers van de voedselbank vroegtijdig worden gesignaleerd, kan er direct aansluitend hulp geboden worden, zo wordt geprobeerd de situatie in een vroeg stadium op te lossen. Dit pilot project heeft uitgewezen dat de samenwerking een preventief en oplossingsgericht karakter heeft en wordt als succesvol ervaren.

Daarom hebben de Voedselbank West-Friesland en het Maatschappelijk Werk Hoorn-Enkhuizen-Koggenland besloten er een definitief karakter aan te geven en van het uitloopspreekuur een reguliere activiteit te maken.