Begin april heeft de Voedselbank een controle gehad qua voedselveiligheid. Het resultaat was voor de Voedselbank zeer positief. We hebben een 9 gehaald!

Onze Voedselbank moet, net zoals alle voedselbanken in ons land, voldoen aan objectieve normen qua voedselveiligheid. Wij zijn heel blij met het resultaat van de audit waaruit blijkt dat we ruimschoots voldoen aan de minimale eisen. Onze klanten en leveranciers mogen er op vertrouwen dat er ruim voldoende aandacht is voor het aspect Voedselveiligheid.