Onze Voedselbank voldoet aan de regels van de nieuwe Europese privacywetgeving. Dit betekent onder meer dat we zorgvuldig omgaan met de gegevens van onze klanten, leveranciers vrijwilligers en andere contactpersonen en dat we de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is. Ook delen we de gegevens niet zonder toestemming met anderen. We deden dat altijd al maar in het kader van de nieuwe regelgeving hebben we dat nu ook vastgelegd. Hier kunt u onze  Privacyverklaring-Voedselbank-West-Friesland inzien. Een link naar de verklaring staat ook onderaan elke pagina van de website.