Zaterdagavond was de West-Friese struuntocht in Enkhuizen met als doel o.a. onze voedselbank.  Een mooie cheque van € 2000 mochten we in ontvangst nemen.