De stichting Manna levert wekelijks verse groente aan onze Voedselbank.

De stichting Manna ontvangt van bedrijven in en om de Schermer en in Noord-Holland jaarlijks honderden tonnen voedsel. Vrijwilligers zoeken deze uit en verstrekken deze aan Voedselbanken in Noord-Holland. Ook onze Voedselbank profiteert daarvan. Op 2 maart 2019 vierde de organisatie haar 5-jarig bestaan . Tijdens deze feestelijke bijeenkomst liet Manna het werkproces in de hal zijn (zie foto). Manna: van harte gefeliciteerd!