De Voedselbank wil de voedselvoorziening voor haar klanten voortzetten tijdens de huidige corona-uitbraak.

Wel gelden voor klanten en vrijwilligers speciale voorzorgmaatregelen. Klanten wordt verzocht bij het uitgiftepunt ten minste 1,5 meter afstand tot andere personen in acht te nemen. Voor de klanten in Hoorn geldt dat deze per cluster welkom zijn waardoor er minder mensen tegelijk in de ruimte zijn. De vrijwilligers van de Voedselbank zullen tijdens het uitdelen extra ruimte tot de klanten in acht nemen. Daarnaast gelden uiteraard de bekende voorzorgmaatregelen zoals hoesten en niesen in de elleboog, regelmatig de handen wassen en geen handen schudden. Indien klanten of vrijwilligers klachten hebben die kunnen duiden op een besmetting, ook als deze licht van aard zijn, worden zij verzocht niet naar de Voedselbank te komen.