Het Ferry Holster ALL-IN Benefiet Toernooi heeft op 24 februari jl. een mooie opbrengst opgeleverd voor de Voedselbank.

Jaarlijks kiest tennisschool ALL-IN een goed doel in het kader van het Ferry Holster ALL-IN Benefiet Toernooi. Op zaterdag 24 februari vond dit toernooi plaats en veel tennissers hebben zich ingezet voor het goede doel dat dit jaar bestond uit de Voedselbank West-Friesland. Het toernooi heeft maar liefst een bedrag van € 2.313,40 opgebracht. Het bedrag zal worden besteed aan de aanschaf van nieuwe rollerbanken die er voor zorgen dat de voedselpakketten makkelijke en sneller worden gevuld met minder spierkracht. De Voedselbank dankt ALL-IN en alle enthousiaste tennissers en anderen die een bijdrage hebben geleverd aan het resultaat.

Han Neef van de Voedselbank (l) en Joris Kleinoog van ALL-IN